שירותי נוטריון בעיר פתח-תקווה

אימות חתימה

אימות חתימה הינה פעולה משפטית אשר נעשית על ידי הנוטריון מכוח החוק וקובעת כי החותם על המסמך הוא אכן האדם החותם לאחר שזוהה כדין על ידי הנוטריון. אישור שכזה מהווה אסמכתא והוכחה חותכת לקיום המסמך, לאמיתותו והינו קביל ואותנטי בערכאות בארץ ובחו"ל.
אימות שכזה נדרש בדרך כלל על ידי מוסדות שונים כגון בנקים, משרדי ממשלה, משרד הפנים ועוד מוסדות הדורשים אימות חתימה על מסמכים המוגשים מטעם החותם, כגון יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר, או יפוי כח כללי המסמיך אדם אחר לפעול ברכוש החותם וכדו'.

צוואה בפני נוטריון

צוואה נוטריונית היא צוואה מאושרת שנאמרה ונקראה או נרשמה בפני הנוטריון. הנוטריון מאשר כי הצוואה נקראה בפני המצווה וכי המצווה הצהיר כאמור בצוואתו.  סמכות זו נתונה לנוטריון בהתאם לחוק הירושה ועל פי הוראות חוק הנוטריונים כצוואה שנעשתה בפני רשות. לעניין זה חשוב להדגיש כי צוואה שנעשית בפני נוטריון הינה בעלת משקל ראייתי גדול באם ינסו בבוא היום לתוקפה. האמון וההסתמכות כי צוואה היוצאת תחת ידי הנוטריון באה לידי ביטוי בפסיקות בתי המשפט בעת שבוחנים את הצוואה לאחר מות המוריש, והסיכוי לתוקפה קטן.
חדר ישיבות

תרגום נוטריוני

 תרגום נוטריוני הינו תרגום שנוטריון אישר כי הוא נאמן למקור לשפת המסמך המקורי. תרגום שכזה נדרש הן עבור מוסדות ממשלתיים בארץ ובחו"ל  והן עבור בתי משפט או מוסדות רפואיים ומחקריים. אישור שכזה מהווה אישור על כך כי המסמך המתורגם מתאים לתוכן הרשום במסמך המקורי.  נוטריון פינקוביץ יעקב מספק אישורים נוטריונים לתרגומים בשפות בהן הוא בקיא - אנגלית ורוסית. כמו כן המשרד מספק אישורים נוטריונים לשפות  אחרות כאשר המתרגם לשפה האחרת מצהיר בפני הנוטריון כי ההמתרגם אכן בקיא בשפת המקור ובשפת היעד וכי אכן התרגום נאמן למקור. המשרד  מספק תרגומים לשפות רבות באמצעות שיתוף פעולה עם מתרגמים בשפות שונות.
לחיצת יד

נוטריון יעקב פינקוביץ נותן את כל השירותים הקיימים והנדרשים לחתימת נוטריון. מהו נוטריון?  נוטריון הינו עו"ד אשר קיבל רישיון מיוחד ממשרד המשפטים לעסוק כנוטריון. סמכותו וסדרי עבודתו קבועים בחוק ובתקנות שהוסדרו והינו מוסמך לאשר ולאמת עפ"י החוק אישורים שונים ומסמכים הן לצורך הצגה במדינת ישראל והן במדינות בחו"ל אשר דורשות אישור נוטריוני אשר קיבל רשיונו כדין במדינת ישראל. הנוטריון פועל בהתאם לחוק הנוטריונים ולהוראות משרד המשפטים. קיים פיקוח על עבודת הנוטריון ואף התעריפים שנקבעו הינם בהתאם לקביעת משרד המשפטים.
במשרד ניתנים שירותי נוטריון בפתח תקווה ובמידת הצורך בבית הלקוח/העסק. בין היתר ניתנים שירותי נוטריון בפ"ת בנושאים הבאים:
אימות חתימה, יפוי כח, צוואה בפני נוטריון, צוואה נוטריונית, תרגום נוטריוני, אפוסטיל, אישור לתרגום, אישור העתק נאמן למקור, הסכם קדם נישואין, הסכם ממון טרום נישואין, אישור חיים, העדה של מסמך סחיר, תצהיר נוטריוני, יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר ועוד.

ליצירת קשר ולקביעת פגישה לצורך שירותי נוטריון בפתח תקוה צלצל: 052-4841419   03-9343540
 

להרחבה: בין היתר מוסמך הנוטריון לאמת או לאשר מסמכים שונים :

אישור הסכם ממון

נוטריון מוסמך על פי החוק, לאשר ולאמת הסכם ממון בין בני זוג טרום נישואיהם. הדגש הינו על אימות הסכם ממון טרום הנישואין. אישור הסכם ממון לאחר הנישואין הינה סמכות לבית המשפט לעניני משפחה או לבית הדין הרבני בלבד. הסמכות לאשר ולאמת הסכם ממון בין בני זוג לפני הנישואין נתונה גם לנוטריון וזאת לאחר שבני הזוג התייצבו לפני הנוטריון והצהירו בפניו כי ההסכם המובא בפניו נעשה בהסכמה וללא כפיה וכי זהו אכן רצון בני הזוג בהתאם להסכמות. יש לשים לב כי אימות הסכם הממון בפני הנוטריון נעשה לגבי הסכמים הכוללים התייחסות לרכוש, לנכסי המקרקעין ולכספים של בני הזוג אך אינו יכול לכלול התייחסות למזונות או למשמורת ילדים קיימים או שעתידים להיוולד.
הסכם בין בני זוג טרום נישואין שנחתם בין בני זוג וללא אישור או אימות כלשהו אין לו ערך משפטי. יש לזכור כי אימות שכזה בפני עו"ד שהוא נוטריון יהווה אסמכתא חזקה וההסכם מהווה ראיה חזקה על הסכמת בני הזוג. משרד עו"ד יעקב פינקוביץ נוטריון בפתח-תקוה מאמת ומאשר הסכמי טרום נישואין, הסכם ממון בין בני זוג לפני הנישואין. ניתן להגיע עם הסכם מוכן שנערך על ידי בני הזוג אך רצוי להתייעץ עם הנוטריון לגבי נוסח ההסכם.

אישור העתק נאמן למקור

מוסדות שונים, רשויות ממשלה וגופים אחרים דורשים לעיתים כי המסמך המובא בפניהם יהיה מאושר על ידי נוטריון מוסמך המאשר כי הינו זהה למקור ומתאים למסמך המקורי שברשות הלקוח. הנוטריון יזהה באם המסמכים זהים ויאשר כי גם ההעתק והצילום אכן זהים למסמך המקור. ניתן לשלוח את מסמך המקור בדואר למשרד עו"ד יעקב פינקוביץ נוטריון בפ ת והאישור על ההעתק ומסמך המקור יוחזרו ללקוח ללא צורך להגיע למשרד הנוטריון.

לקביעת פגישה צלצל  052-4841419     03-9343540